Privacybeleid

Het gebruik van onze website is mogelijk zonder opgave van persoonlijke gegevens. Voor het gebruik van afzonderlijke diensten onzerzijds kan draaien verschillende regels ontstaan die afzonderlijk hierna worden besproken, in dit geval. Uw persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, e-mail, telefoonnummer, enz.) Worden door ons verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Duitse wetgeving inzake gegevensbescherming. De gegevens worden vervolgens persoonlijk, als ze kunnen worden geïdentificeerd met een bepaalde persoon. De wettelijke basis van de bescherming van gegevens zijn te vinden in de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (Act) en de telemediawet (TMG). De volgende verordeningen op de hoogte van de omvang van de aard, omvang en het doel van de verzameling, het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens door de Aanbieder

Starten mit Konzept GmbH
deze vertegenwoordigd door de directeur Paul Bösel
Wackengoorweg 10
48599 Gronau
Duitsland

Telefoon: +49 (0) 2562-7185916
Fax: +49 (0) 2562-7182458

E-Mail: info@starten-met-concept.nl

Wij wijzen erop dat de op internet gebaseerde datatransmissie systeem kwetsbaar is, een volledige bescherming tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Cookies

We maken gebruik van de zogenaamde Cookies op onze site om meervoudig gebruik van onze service te herkennen, door dezelfde gebruiker / Internet terminal eigenaar. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw internet browser op uw computer zet. Ze dienen om onze website en ons aanbod te verbeteren. Dit gaat vooral aan de zogenaamde. „Session cookies“ die worden verwijderd na het einde van uw bezoek.
Meestal geven deze cookies informatie om u automatisch te herkennen. Dit inzicht is gebaseerd op de in de cookie opgeslagen IP adresgegevens. De verkregen informatie dient om ons aanbod te optimaliseren en gemakkelijker toegang tot onze site.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door het veranderen van de instellingen van uw browser; echter, wijzen wij erop dat u in dit geval niet in staat zult zijn om alle functies van onze website te gebruiken.

server-gegevens

Om technische redenen, onder andere de volgende gegevens, die uw internetbrowser aan ons of aan onze internet provider, verworven (zogenaamde server log-bestanden):

  • Het type browser en versie
  • Besturingssysteem gebruikt
  • Website van waaruit u ons bezoekt (referrer URL)
  • Website die u bezoekt
  • Datum en tijd van uw bezoek
  • Uw Internet Protocol (IP-adres)

Deze anonieme gegevens worden apart opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die u heeft ingediend, en zal niet worden herleid tot een bepaalde persoon. Ze worden gebruikt voor statistische doeleinden om onze website en ons aanbod te verbeteren.

Integratie van diensten en content van derden

Het kan gebeuren, dat andere websites die geïntegreerd zijn binnen dit online aanbod content van derden, zoals YouTube-video’s, kaarten van Google Maps, RSS feeds of graphics.
Dit veronderstelt dat de aanbieder van een dergelijke inhoud (hierna „derden“) altijd het IP-adres van de gebruiker waar neemt.
Zonder het IP-adres, kunnen zij niet naar de inhoud van de browser van elke gebruiker.
Het IP-adres is derhalve noodzakelijk voor de presentatie van die inhoud. We streven er juist naar om dergelijke inhoud te gebruiken, hun respectievelijke providers gebruiken het IP-adres alleen voor de levering van content.
Echter, hebben we hier geen controle over, als het IP-adres van de derde partij bijvoorbeeld, het bewaren voor statistische doeleinden.
Voor zover het ons bekend is, lichten wij onze klanten hierover in.

Contact met het bedrijf

Wij bieden u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via e-mail en / of via een contact formulier op onze site. In dit geval wordt de gebruikersinformatie opgeslagen om met de gebruiker contact op te nemen. Er is geen overdracht aan derden. Een vergelijking van de verzamelde gegevens met gegevens die verzameld kunnen worden door andere componenten van de site evenmin.

Gebruik van Google Analytics met anonieme functie

We vertrouwen op onze Google Analytics, een web service van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna? Google? a. Google Analytics maakt gebruik van.? Cookies?, Tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en daarmee analyse van uw gebruik van de website mogelijk te maken.
De informatie die door deze cookies, bijvoorbeeld, tijd, plaats en de frequentie van uw website te bezoeken met inbegrip van uw IP-adres wordt overgebracht naar Google in de VS en daar opgeslagen.
We maken gebruik van onze website Google Analytics met de toevoeging? _gat._anonymizeIp?. Uw IP adres zal in dit geval van Google reeds binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte worden verminderd en anoniem gekarakteriseerd.
Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van onze site te evalueren, om rapporten over de website-activiteit voor ons en om andere met website en internet gerelateerde diensten samen te stellen. Google mag deze informatie over dragen aan derden,, tenzij vereist door de wet of voor zover deze derden de informatie verwerken namens Google.
Google zal, naar eigen zeggen, niet uw IP-adres in verbinding brengen met andere gegevens van Google.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door het veranderen van de instellingen van uw browser; echter, wijzen wij erop dat u in dit geval niet in staat zult zijn om alle functies van onze website te gebruiken.
Bovendien, bied Google voor de meest gangbare browsers een deactivering add-on aan het geeft je meer controle over welke gegevens worden verzameld door Google over de websites die u bezoekt.
De add-on communiceert met de JavaScript (ga.js) met Google Analytics dat er geen informatie wordt verstrekt over het websitebezoek naar Google Analytics. De deactivering add-on voor browsers van Google Analytics belet niet dat informatie wordt doorgegeven aan ons of aan anderen van ons, als het web analytics services gebruikt wordt.
Voor meer informatie over het installeren van de browser add-on kan worden verkregen bij de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Het gebruik van componenten facebook

We gebruiken op onze pagina componenten van aanbieder facebook.com.
Facebook is een dienst van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.
Bij elke oproep van onze website, die uitgerust is met een dergelijk component, zorgt dit component dat de browser die u gebruikt bijbehorende gegevens van facebook download.
Door dit proces, zal Facebook worden geïnformeerd over de specifieke pagina van onze website.
Als u onze site bezoekt en bent ingelogd op Facebook, zal Facebook de door de component verzamelde informatie gebruiken om te bepalen welke specifieke pagina u bezoekt en deze informatie toe te wijzen aan uw persoonlijke account op Facebook. Klik bijvoorbeeld. De „Like“ button, of stuur opmerkingen, Deze informatie wordt naar je persoonlijke Facebook account verzonden en daar opgeslagen. Daarnaast zal de informatie die u op onze site bezocht heeft worden doorgegeven aan Facebook. Dit word gedaan ongeacht of u klikt op het onderdeel of niet.
Indien u wilt voorkomen dat informatie en gegevens worden opgeslagen over u en uw gedrag op onze website via facebook, dan moet je je uitloggen op facebook zelfs voordat u onze site bezoekt.
Het privacy beleid van facebook geven details van informatie, met name het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, om uw rechten en de instelling opties om uw privacy te beschermen: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.
Bovendien, heeft plentymarkets beschikbare externe hulpmiddelen, met Facebook-Social-Plugins met Add-ons zodat alle gemeenschappelijke grote Browsers geblokkeerd kunnen worden. https://webgraph.com/resources/facebookblocker/.
Een overzicht van de Facebook-plugins vind u hieronder https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Het gebruik van Xing Buttons

Deze website maakt gebruik van de „Share“ knop op XING. Daarom, is bij het invoeren van deze website in uw browser een verbinding met de servers van XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Duitsland, geproduceerd.
Daarmee worden de Share-functies (Bijvoorbeeld, de weergave van de teller waarde)ontvangen.
Een opslag van de persoonsgegevens van u op die site wordt hier niet gemaakt.
Voornamelijk worden van XING geen IP-adressen opgeslagen. Noch uw verbruik wordt geëvalueerd.
De meest recente informatie over de bescherming van gegevens met betrekking tot de „Share Buttons“ evenals meer relevante informatie kunt u hieronder nalezen.
https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Het gebruik van social media knoppen met „Shariff“

We hebben op onze website een c’t-project „Shariff“. „Shariff“ vervangt de gebruikelijke Share knoppen van sociale netwerken en beveiligt daarmee het surfgedrag.

„Shariff“ verbindt deze Share knoppen van sociale netwerken op onze website slechts als afbeelding, die een link naar de bijbehorende sociale netwerk bevat.
Door te klikken op het juiste pictogram wordt u doorverwezen naar de diensten van het bepaalde netwerk.
De knop Shariff biedt direct contact tussen het sociale netwerk en onze gebruikers alleen wanneer de bezoeker actief klikt op de Share-knop. Pas dan worden uw gegevens aan de respectieve sociaal netwerk ontvangen. Als de knop Shariff echter niet aangeklikt word, dan vind geen uitwisseling tussen u en de sociale netwerken plaats.
Voor meer informatie over de c’t-project „Shariff“ kunt u hieronder nalezen.
https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

Wij verbinden op onze website de volgende sociale netwerken met „Shariff“: Facebook en Xing

Informatie / intrekking / annulering

Als gevolg van de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens kunt u vragen stellen met betrekking tot het verzamelen, verwerken of gebruiken van persoonsgegevens en de rectificatie, het blokkeren, wissen of een herroeping van de instemming gegevens. Wij herinneren u eraan dat u recht heeft om onjuiste gegevens of verwijdering van persoonsgegevens te corrigeren, Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld conform de Nederlandse wetgeving.

Monster-Aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Weiß & Partner